Význam barev

Vnímání barev je individuální záležitost, která se značně liší v různých dobách i kulturách. V České republice je momentálně zažitý určitý smysl barev, který se vám tímto článkem pokusím přiblížit. Proč vlastně mluvím o smyslu nebo také významu barev? Ať již vědomě či nevědomě, řídíme se pocitem, který určitá barva a její odstín vyvolává, při výběru barev na zdi, potahů, doplňků do bytu (jako jsou například obrazy na zeď), oblečení či bot.

Barvami, jejich kombinacemi a působením na člověka se zabývají lidi, co pracují v módě, bytový designéři a malíři. Ti volí pro své obrazy barvy dle svého subjektivního vnímání, proto se při výběru obrazu do vašeho bytu může stát, že se vám určitý obraz bude líbit více a jiný méně. Zatím co některé barvy jsou divoké, vzrušující či sebevědomé, jiné jsou uklidňující, relaxační. Podle pocitu, který barva vyvolává, se různě používá, například v tištěné reklamě nebo na již zmíněných předmětech.

Bílá – Barva symbolizující čistotu, nevinnost, nový začátek, nadpřirozeno, dokonalost, prostor.

Černá – Barva smutku, zoufalství, zla, tajemství, nicoty, zániku, smrti, samoty, vzdoru.

Hnědá – Barva půdy, rozumu, jistoty.

Žlutá – Barva slunce, pozitivní, sebevědomá, veselá, povzbudivá a osvobozující barva.

Oranžová – Barva, která se hodí do kuchyní pro svoji schopnost podpořit chuť k jídlu má i další účinky. Působí radostně, plodně i slavnostně. Vyvolává pocit tepla.

Červená – Barva vášně, lásky, krve, agresivit, energická, mocná, nebezpečná.

Fialová – Fialová je barva tajemná a ženská. Může působit neklidně, někdy pozorovatele až znepokojuje. Je to barva zosobňující intuici.

Modrá – Barva komunikace, myšlení, svobody, ticha, samoty.

Zelená – Ztělesnění zdraví, uklidňující barva se zdravým vlivem na zrak. Značí rovnováhu, odpočinek, relaxaci, ticho a uvolnění.