Skákání na trampolíně jako sport

Skákání je stejně jako chůze přirozený pohyb pro lidské tělo. Trampolína může být předmětem nejen příjemné rodinné zábavy, ale také profesionálního sportovního odvětví. Od roku 2000 se skákání na trampolíně dokonce zařadilo po bok dalších sportů, jako je atletika či jachting, do letních olympijských her. Závodníci při skákání na trampolíně předvádějí řadu akrobatických  prvků, jako jsou přemetu, vruty a salta do všech směrů. Závodníci  tyto pohyby předvádí jak ve skrčené poloze, tak v napřímené. Ve skocích na trampolíně soutěží jednotlivci, dvojice i celá družstva. Ve vší té rychlosti a při výšce, které závodníci pro své skoky dosahují, se až tají dech. Jak si jen udrží povědomí o tom, kde trampolína končí? Jak vycítí, kdy musí dokončit salto? Pravda je, že soutěžící nestojí při soutěži na trampolíně poprvé. Trénují třeba i řadu let aby dosáhli oněch úctyhodných výsledků a především jistoty a správného odhadu při svých skocích. A nyní něco k teorii tohoto gymnastického sportu.

Závodník musí v základním kvalifikačním kole předvést povinnou sestavu, která se skládá z deseti volných prvků. Poté postupuje do finále. Cílem je získat co nejvyšší počet bodů, sčítá se jak kvalifikační kolo, tak finále. Při udílení bodů se hodnotí především dvě hlediska, provedení a obtížnost provedených prvků. Doporučuji shlédnout videa (třeba na youtube.com)!