Panorámatické obrazy

Moderní vyobrazení panorámatu již není omezeno pouze jedním obrazem o tvaru „nudle“, ale může být zkomponován i z více dílů a dohromady tvořit tvarově i rozměrově zajímavý koncept. Typická forma pro panoráma byl dlouhý podélný tvar, nicméně umělci jsou kreativní a v tomto případě použili více dílů stavěných i jinak než na šířku, aby dali pozorovatelům okusit nové pojetí panorámatu.

Moderní obrazy vykazují značnou odvahu umělců. Je to dáno svobodou a volností, která umělcům, a nejen výtvarníkům, umožňuje zkoumat nové dosud neprobádané zákoutí umění. Zatímco v dávných dobách bylo malířství řemeslem, a bylo tedy nutné se držet určitých postupů (zvlášť u obrazů na zakázku), dnes je výtvarnictví bráno jako umění a je v něm dostatek volnosti pro umělcovu vlastní iniciativu. Pochopitelně u obrazů, které jsou objednány na zakázku, si zákazník stále může zvolit, jak obraz bude vypadat a nemusí výtvarníkovi dávat volnou ruku. Častější je ale jev, že si výtvarník vytvoří své dílo a umístí jej například do galerie, kde je následně odkoupen tím, kterého tento konkrétní obraz dostatečně zaujal.

Další skutečností, která nahrává umělcově tvořivosti je fakt, že podklady pro malbu, ale i nástroje, barviva, postupy a technika pro vytváření moderních obrazů je rovněž mnohem dál než v minulosti. Výtvarník nemusí být nutně omezený plátnem a olejovými barvami, dnes již ne. Bádání po nových cestách, jak vytvořit obraz, přineslo řadu novinek. Využít můžete například panorámatické obrazy tištěné, jako jsou zde na ukázce.

obrazy-mostu-ve-meste        obraz-mesta-3d