Obrazy ručně malované

Kouzlo ručně malovaných obrazů se táhne od dávných dob, kdy se malíři museli spolehnout na své schopnosti, protože k zachycení určitého momentu žádné fotoaparáty ani kamery nebyly. To kouzlo, které vydávají ručně malované obrazy, funguje dodnes. Je pravda, že v dnešní době již moderní technologie umožňuje zachycovat určité momenty a události i jinak než za pomoci schopných výtvarníků, nicméně dnešní doba přišla například s rozšířením uměleckých postupů a technik, rozdílným zpracováním různých námět. Pro příklad uvedu, že v dnešní době, kdy již není potřeba co nejvěrnějšího zobrazení modelu, výtvarníci vynalezli abstraktní malbu. Abstraktní malba je cosi neurčitého vyjadřovaného v malířství například pomocí tahů a barev, nikoli formy. Fotorealismus sice postoupil do pozadí, nicméně stále nevymizel. Umělci ale získali s moderními technologiemi možnost zkoumat výtvarné umění v mnohem širším spektru.

Obrazy, ručně malované, jsou vynikající ukázkou umělcových schopností. V díle lze pozorovat čas a péči, kterou dílu věnoval. Proto nikdy nebude mít vytištěný plakát stejný účinek jako ručně malovaný obraz.