Ideální místo pro trampolínu v interiéru

Umístění trampolíny není až tak záludná věc, jak by se mohlo zdát. Kam doma umístit trampolínu a proč? Pokud se jedná o trampolínu, kterou chcete umístit v místnosti, dbejte zvýšené pozornosti zvláště prostoru a ostatnímu vybavení daného prostoru.

Prostor

– Skokan by za žádných okolností, byť by skákal co mu síly stačí, neměl narazit hlavou ani jinou částí svého těla do překážek. Místnost, kde se trampolína nachází, musí být dostatečně prostorná a vysoká. Ideální je také, když skáče pouze jeden skokan v danou dobu. Skokan by měl mít pohodlné oblečení (nejlépe „na gumu“), doporučuji také odložit všechny šperky, pásky a všechny ostré a rozbitné předměty před použitím trampolíny.

Bezpečnost

– Zároveň by nemělo hrozit zamotání se do něčeho nebo uklouznutí při používání trampolíny. To se týká nejen skákání, ale také vcházení na trampolínu a její opouštění. Dětská trampolína i trampolína pro dospělé by měla být vždy vybavena ochrannou sítí. Značně se tím sníží riziko vyskočení ze skákací plochy. Takové vyskočení je zvláště v místnosti velmi nebezpečné a nelze jej podcenit. Vezměte v úvahu, že skokan, zvláště rekreační a ještě spíše začátečník, se teprve učí ovládat tělo a cíl dopadu při skákání. Pokud by se skokan příliš „rozdováděl“, mohl by vyskočit mimo trampolínu a poranit se.